Gezocht
slogan
Registreer
zondag, 10 december 2017 10:59

De zaak Milica van Doorn

Geschreven door
Laatste update:
Zaaknummer:
PL1100BVH2012051911
Datum delict:
Plaats delict:
Zaandam

De 19-jarige Milica is op zondagavond 7 juni 1992, Eerste Pinksterdag, op een verjaardagfeest in een flat aan de Fluitekruidweg in Zaandam. Nadat zij rond middernacht vertrekt om de bus te halen, komt zij niet meer thuis. De volgende ochtend wordt haar lichaam gevonden in de vijver bij de St. Jozefkerk in de wijk Kogerveld. Zij is verkracht en op gewelddadige wijze om het leven gebracht.

De dood van Milica heeft in het hele land grote indruk gemaakt en heeft veel media-aandacht gekregen. Het is voor de nabestaanden onverteerbaar dat hun dochter en zus op zo’n gruwelijke manier om het leven is gekomen en dat zij nog steeds niet weten wat er precies met haar is gebeurd. Politie en openbaar ministerie hebben deze zaak dan ook nooit losgelaten en hebben al die jaren inspanningen gepleegd en tips onderzocht. Omdat dat onderzoek geen resultaat opleverde, hebben politie en openbaar ministerie in november dit jaar een DNA-verwantschapsonderzoek in gang gezet. Op 9 december 2017 heeft de politie een verdachte in de zaak aangehouden. Meer informatie vindt u in in de over deze zaak en in dit .

Deze informatie hieronder stond eerder op politie.nl:


DNA-verwantschapsonderzoek

In het lichaam van Milica is een DNA-spoor van de dader gevonden. Dit DNA-profiel zit niet in de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), een laboratorium in Den Haag dat gespecialiseerd is in DNA-onderzoek bij misdrijven. Het DNA-spoor heeft dan ook niet rechtstreeks tot een dader geleid.

Door ontwikkelingen in de technologie zijn er in de loop der jaren meer en betere mogelijkheden gekomen voor DNA-onderzoek. Een daarvan is DNA-verwantschapsonderzoek, dat sinds 2012 wettelijk is toegestaan. Zo’n onderzoek maakt het mogelijk om via een familielid uit te komen bij de dader. DNA-verwantschapsonderzoek is alleen toegestaan als aan zware criteria wordt voldaan en als het college van procureurs-generaal er toestemming voor geeft. Voor de zaak Milica van Doorn is deze toestemming gegeven. Politie en openbaar ministerie hebben het DNA-verwantschapsonderzoek inmiddels in gang gezet.


Reikwijdte DNA-verwantschapsonderzoek

Uit een getuigenverklaring blijkt dat op de avond van de moord een zingende man met een Turks uiterlijk fietste in de richting van de plaats waar later het lichaam van Milica is aangetroffen. Deze fietser is nog altijd niet gevonden. Het onderzoeksteam vermoedt dat deze man iets te maken kan hebben met het misdrijf en acht het zeer waarschijnlijk dat hij destijds in de wijk Kogerveld woonde.

Wetenschappelijk onderzoek naar het DNA-spoor dat in het lichaam van Milica is aangetroffen heeft aangetoond dat haar moordenaar vrijwel zeker een man is met Turkse voorvaderen. Met DNA-verwantschapsonderzoek zouden wij iemand kunnen vinden die in de mannelijke lijn verwant is aan de dader.

Deze getuigenverklaring, in combinatie met het aangetroffen DNA-spoor, maakt dat we ons in dit DNA-verwantschapsonderzoek specifiek richten op een doelgroep van 133 mannen. Deze mannen hebben Turkse voorvaderen en woonden ten tijde van de moord op Milica in Kogerveld of hebben familieleden die daar toen woonden. Deze mannen zijn geen verdachten in deze zaak: niet als ze meewerken en ook niet als ze weigeren. Natuurlijk hopen wij dat iedereen meewerkt en dat in deze groep een verwant van de dader zit. Daarmee hebben we een startpunt voor verder onderzoek om de dader op te sporen.


Uitnodigingen voor het verwantschapsonderzoek

Op 7 november zijn aan de 133 geselecteerde mannen de uitnodigingen verzonden voor de vrijwillige deelname aan het DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij is ook een brochure gevoegd met meer informatie over (dit) DNA-verwantschapsonderzoek en de manier waarop het onderzoek in zijn werk gaat.


Hoe gaat DNA-verwantschapsonderzoek in zijn werk?

Een speciaal daarvoor opgeleide politiemedewerker neemt bij de deelnemers met een borsteltje, een wattenstaafje of een sponsje wangslijm af. In dat wangslijm zit DNA-materiaal. De politie stuurt dit materiaal naar het NFI. Het NFI vergelijkt vervolgens het DNA-profiel van de deelnemende mannen met DNA-profiel van de dader. Mannen met hetzelfde DNA-profiel als de dader kunnen een verwant van de dader zijn. De uitslag laat dus zien of er wel of geen verwantschap is met de dader.

De analyse door het NFI gebeurt volledig anoniem. Dat betekent dat het NFI niet beschikt over de persoonsgegevens van de deelnemers maar alleen de code kent waaraan deze gegevens zijn gekoppeld.


Wat gebeurt er met het DNA-profiel na afname?

Het DNA-profiel van de mannen die meewerken wordt alleen gebruikt om het te vergelijken met het daderprofiel. Het wordt dus niet in een databank opgeslagen. Als er geen overeenkomst is met het DNA-profiel van de dader, wordt het materiaal meteen na het onderzoek vernietigd. ls er wel een overeenkomst is, dan kan aanvullend DNA-onderzoek nodig zijn. Dat betekent dat het DNA-materiaal van de verwant bewaard blijft totdat de mate van verwantschap duidelijk is. Daarna wordt het DNA-profiel alsnog vernietigd.

Het vernietigen van het afgestane DNA-materiaal is wettelijk verplicht. Vernietiging gebeurt dus altijd, of er nu wel of geen overeenkomst is met het DNA-profiel van de dader. Iedereen die heeft meegewerkt krijgt na afloop van het verwantschapsonderzoek bericht over de vernietiging.


De resultaten van het onderzoek

We voeren dit DNA-verwantschapsonderzoek uit omdat er een reële kans is dat het onderzoek een resultaat oplevert. Die kans hangt in de eerste plaats af van de bereidheid van de genodigden om aan het onderzoek mee te werken. Pas daarna kan het verdere opsporingsonderzoek beginnen: achterhalen of we via de uitkomsten van het verwantschapsonderzoek bij de dader van de moord op Milica kunnen uitkomen. Wij houden er rekening mee dat dit onderzoek enige tijd duurt.

Zodra er meer bekend is over de resultaten van het DNA-verwantschapsonderzoek, vindt u informatie hierover op www.politie.nl.


Meer informatie

Meer informatie over de moord op Milica van Doorn, het politie-onderzoek en (dit) verwantschapsonderzoek, vindt u via de volgende links: